Kollár Miklós
polgármester
Telefon: 46/527-218
e-mail: 
polgarmester
@sajokeresztur.hu 
Barva János
alpolgármester
Telefon: 70/977-2319
e-mail:
barvajanos59
@freemail.hu
Kővári István Béla
alpolgármester
Telefon: 70/683-0896
e-mail: –
Fazekas Ferenc 
Telefon: 70/331-36-89
e-mail: 
fazekasferi1
@gmail.com
Major István Károly
Telefon: 70/683-0894   
e-mail:
majoristvan53
@freemail.hu
Majorné Farkas Ilona Katalin
Telefon: 70/683-0895
e-mail: 
majorili@freemail.hu
Magda Krisztina Takácsné Végh Szilvia

Bizottságok és kutatóriumi tagok

Ügyrendi és Jogi Bizottság: 

Majorné Farkas Ilona Katalin – elnök
Barva János – bizottsági tag
Kővári István Béla – bizottsági tag

„Sajókeresztúr” Közalapítvány:

Kuratórium

Barta Tompa Anita – elnök, képviselő
Pás Erika
Farkas Béla
Majorné Farkas Ilona 

Felügyelő Bizottság

Petrovics Marianna
Nyitrai Andrásné
Kővári István