onkormanyzatunk/polgarmesterkm01.jpgPolgármesteri köszöntő
 
Tisztelt Látogató!
 
Szeretettel köszöntöm Önt Sajókeresztúr hivatalos honlapján.
Köszönöm, hogy érdeklődéssel barangol virtuálisan településünkön.
Remélem, hogy az oldalainkon megfelelő információkhoz fog jutni.
 
Sajókeresztúr Miskolctól Északra 6 km-re fekvő település, a megyeszékhelyről a 26-os főközlekedési útról közelíthető  meg  célirányos- és átmenő tömegközlekedéssel busszal illetve vasúton.
 
Községünk lélekszáma 1593 fő.
 
Főbb nevezetességeink a műemlék Református Templom a Székely kapuval, a Szarka-féle pincében megkövesedett fa, illetve a Rákóczi-pince megemlítése mellett szeretnénk a fejlődési ütemünknek megfelelően alakítani és fejleszteni   az ide letelepülni szándékozó családok biztos meggyőzésére.

Az elmúlt években sikerrel valósítottuk meg a települési szennyvízhálózat kiépítési projektet, így ingatlanjaink összközművessé váltak. Pályázati forrással megújult a háziorvosi rendelőnknek és védőnői szolgálatunknak helyet adó egészségházunk. Akadálymentes lett és ügyfélbarát ügyintézést tesz lehetővé a hivatali épületünk, melynek energiaellátását napelemek biztosítják és udvarán elektromos gyorstöltő áll az ügyfeleink rendelkezésére . Sikerült megvalósítanunk egy 200 fős nagyteremmel rendelkező közösségi házat, mely otthont ad a könyvtárunknak és a családsegítő szolgálatnak is. Szeretnénk az alagsorában edzőtermet kialakítani. Főterünk folyamatosan szépül, melynek közepén játszótér épül. A kisgyermekes családok a jól felszerelt  egységes bölcsőde és óvoda intézményében tudhatják óvó kezek védelme alatt  a gyermeket. Az iskoláskorú ifjúság a 8 osztályos helyi általános iskolában készülhetnek a középiskolai tanulmányokra. A községben üzemel a 220 adagos konyhánk, ahol a dolgozóink az intézményeinkbe járó gyermekek és helyi szociális étkeztetés ellátása mellett hidegtálak készítésében is jeleskednek.

A településen a Református, Római Katolikus és Görög Katolikus Egyház biztosítja a hívek vallásgyakorlását. A Sportkör és az  Alapítvány az Önkormányzati intézményekkel  közösen szervezi a település kulturális életét. A lakosság nyugalmát a helyi Polgárőrség védi.
 
Amennyiben az elhangzott információk és a böngészés során kedvet kapott a személyes látogatásra szeretettel várjuk!
 
Üdvözlettel:
 
Kollár Miklós
Polgármester
Sajókeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal

Illetékességi területe: Sajókeresztúr, Sajóecseg, Sajósenye onkormanyzatunk/polgarmesteri%20hivatal.jpg
Cím:
3791 Sajókeresztúr, Rákóczi út 40.

Telefon: 46/527-280
e-mail:  info@sajokeresztur.hu

Polgármester:
Kollár Miklós
e-mail: polgarmester@sajokeresztur.hu 
telefon: 46/527-280

Munkatársak: 

penzugy@sajokeresztur.hu
Ambrus Erika pénzügyi főelőadó, könyvelő
Drótos Edina pénzügyi előadó, bérelszámoló

szoc.gyam@sajokeresztur.hu
Jakabné Homonnai Éva pénztár és szociális ügyek  

ado@sajokeresztur.hu
Petrovics Marianna adóügyek

Macz Krisztina az ügyfélszolgálati referens

Zörgöly Erzsébet „ Segítő kezek” szolgálat térségi referens

onkormanyzatunk/jegyzo.jpgZupkóné Zörgöly Zsuzsanna
Sajókeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

telefon: 46/527-281
e-mail: jegyzo@sajokeresztur.hu
Munkarendje és fogadóórája: szerda 8:00 – 17:00


Tisztelt Választópolgárok!

A köztársasági elnök a 233/2016. (VII. 5.) KE határozatával

2016. október 2. napjára (vasárnapra)

országos népszavazást tűzött ki.

Sajókeresztúr településen a Helyi Választási Iroda a Sajókeresztúri Közös Önkormányzati Hivatalban (3791 Sajókeresztúr, Rákóczi út 40. ) működik.

A Helyi Választási Iroda Vezetője. Zupkóné Zörgöly Zsuzsa

A Helyi Választási Iroda tel. száma: 46/527-280

A Helyi Választási Iroda e-mail címe: jegyzo@sajokeresztur.hu

A választópolgároknak a névjegyzékbe történt felvételükről szóló értesítést a Nemzeti Választási Irodától  2016. augusztus 6-15. között kapta meg. Az a választópolgár, aki nem kapja meg az értesítőt, vagy azt elveszíti, a Helyi Választási Irodától 2016. szeptember 30-án (péntek) 16.00 óráig új értesítőt igényelhet.

A szavazóköri névjegyzék 2016. szeptember 30-án (péntek) 16.00 óráig tekinthető meg a Sajókeresztúri Közös Önkormányzati  Hivatalban (Sajókeresztúr, Rákóczi út 40.) a Választási Irodán hivatali munkaidőben.

Az a választópolgár, aki a szavazás napján Magyarország területén, de a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör területén tartózkodik, átjelentkezéssel szavazhat. A választópolgár legkésőbb2016. szeptember 30-án (péntek) 16.00 óráig kérheti az átjelentkezést, illetve visszavételét a lakcíme szerinti névjegyzékbe. A kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár tartózkodási helyének címét.

Fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson. A kérelmet a Választási Irodához kell benyújtani 2016. szeptember 30-án 16.00 óráig.

Az a választópolgár, aki a szavazás napján külföldön tartózkodik, Magyarország nagykövetségén vagy főkonzulátusán szavazhat. A szavazás feltétele, hogy kérelme alapján a választópolgárt a Választási Iroda felvegye a külképviseleti névjegyzékbe. A kérelemnek 2016. szeptember 24-én 16 óráig meg kell érkeznie a Választási Irodához. A külképviseleti névjegyékbe vett választópolgár 2016. szeptember 24-én 16 óráig módosíthatja adatait, valamint töröltetheti magát a külképviseleti névjegyzékből.

Az átjelentkezés, a külképviseleti névjegyzékbe történő felvétel személyesen, ajánlott levélben, a www.valasztas.huhonlapon, vagy ügyfélkapus regisztráció esetén a www.magyarorszag.hu honlapon kérhető.

A mozgásában gátolt választópolgárt szavazásának lehetővé tétele érdekében – kérésére – a szavazatszámláló bizottság legalább két tagja mozgóurnával felkeresi. Mozgóurnát a választópolgár írásban kérhet, a szavazás napját megelőzően 2016. szeptember 30-án (péntek) 16.00 óráig a választási iroda vezetőjétől, a szavazás napján 15.00 óráig a szavazatszámláló bizottságtól. A kérelmet személyesen vagy meghatalmazott útján teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással (teljes bizonyító erejű az okirat, ha azt saját kezűleg írták és aláírták, a nem saját kezűleg írt okiraton két tanú aláírásával vagy ügyvéd ellenjegyzésével tanúsítja, hogy azt a nyilatkozó írta alá; a tanúk lakcímét az okiratonfel kell tüntetni.), ajánlott levélben, a www.valasztas.hu honlapon vagy ügyfélkapus regisztráció esetén a www.magyarorszag.hu honlapon lehet benyújtani.

A névjegyzékkel kapcsolatos valamennyi kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár nevét, születési nevét,születési helyét, anyja nevét, személyi azonosítóját, továbbá a választópolgár megadhatja a postacímét, email címét vagy telefax számát, ahova a kérelmével kapcsolatos értesítés megküldését kéri. Az adatokat a személyi igazolványban szereplő adatokkal megegyezően kell megadni. A nem megfelelő adatközlés a kérelem elutasítását vonja maga után.

Kérelem nyomtatványok a Választási Irodán is igényelhetők.

Szavazni a szavazás napján 06.00 órától 19.00 óráig, kizárólag személyesen, a választópolgár lakóhelye, átjelentkezés esetén tartózkodási helye szerinti szavazókörben lehet. A szavazókör sorszáma és címe a névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőn szerepel.

Szavazni a következő érvényes igazolvány(ok) bemutatásával lehet:

- lakcímet tartalmazó (régi típusú) személyazonosító igazolvány vagy

lakcímigazolvány ÉS  - személyazonosító igazolvány vagy

- útlevél vagy

- 2001. január l-jét követően kiállított vezetői engedély. 

Minden szavazókörben a szavazólapok kitöltéséhez két-két szavazófülke áll a választópolgárok rendelkezésére. A szavazólapok kitöltése alatt csak a szavazó tartózkodhat a fülkében. Ha a választópolgár nem tud olvasni, illetve testi fogyatékossága, vagy bármely más ok akadályozza a szavazásban, akkor az általa választott segítő – ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes – segítségét veheti igénybe.

A látássérült választópolgár, amennyiben azt előzetesen formanyomtatványon kérte, Braille-írással ellátott szavazósablont vehet igénybe a szavazás segítése céljából.

ÉRVÉNYESEN szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő egyik válaszra lehet, a válasz alatti, melletti vagy feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal (vagy X).

A szavazóhely címe: 3791 Sajókeresztúr, Rákóczi út 73.

A központi névjegyzékben szereplő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar választópolgárok levélben szavazhatnak.

Sajókeresztúr, 2016. augusztus 16.  

Zupkóné Zörgöly Zsuzsa

HVI Vezetője  


A Sajókeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal munkarendje:

Hétfő, Kedd. Csütörtök: 7 30-tól – 16 00-ig
Szerda: 7 30 – 17 00
Péntek: 7 30 – 13 00   

Az ügyfélfogadás rendje:

Hétfő: 13 00 – 16 00
Szerda: 7 30 – 12 00, 13 00-17 00
Péntek: 7 30 – 12 00

A Polgármester fogadóórája

Szerda: 8.00 – 12 00, 13 00-17 00


Lakossági tájékoztató!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy házi pénztárunkban a támogatások és segélyek kifizetése az alábbi napokon és időben fog történni.

Amennyiben a készpénz kifizetése jogosult részére a megadott időben nem történhet meg (pl.:betegség miatt), azt meghatalmazással (meghatalmazó adatainak feltüntetésével és aláírásával, meghatalmazott adatainak feltüntetésével és aláírásával, két tanú adatainak feltüntetésével és aláírásával ellátott) meghatalmazott részére is teljesítjük.

Meghatalmazás nyomtatványt Önkormányzatunk díjmentesen biztosít.

A megadott időben át nem vett támogatások a következő hónap pénztári időszakában kerülnek kifizetésre.

Pénztár nyitvatartási ideje:

2015. január  5.  10.00 – 15.00    2015. július 2.  08.00 – 15.00
2015. február 4. 10.00 – 16.00     2015. augusztus 5. 10.00 – 16.00
2015. március 4. 10.00 – 16.00    2015. szeptember  2. 10.00 – 16.00
2015. április 2.  10.00 – 15.00      2015. október 5. 10.00 –15.00
2015. május 5.  10.00 – 15.00      2015. november 4. 10.00 - 16.00
2015. június 3.  10.00 – 16.00      2015. december 2. 08.00 – 16.00

Megértésüket köszönjük!


Tisztelt Lakosság!

Sajókeresztúr építési hatósági ügyintézés szempontjából Belügyminisztérium tájékoztatása alapján 2011. december 08-tól Miskolchoz tartozik.
A gyorsabb ügyintézéshez alábbiakban olvashatóak a fontosabb tudnivalók és elérhetőségek >>>
Sajókeresztúr, 2011. december 12.
Vécsei Vilmos
Mb. jegyző


Sajókeresztúr község hulladékgazdálkodási terve   res/pdf.gif

A digitalizálás folyamatban! Érdeklődés esetén kérjük, hogy keressenek meg bennünket a hivatali órákban.
 


Sajókeresztúr község polgármesteri hivatalának komplex akadálymentesítése 

onkormanyzatunk/hivatal-akadalymentesites-00.jpgonkormanyzatunk/akadalymentesites-hivatal.jpg

A sajókeresztúri polgármesteri hivatal akadálymenetsítésének célja biztosítani a községben élő fogyatékos személyek számára az intézmény szolgáltatásainak önálló igénybevételét. A projekt megvalósítása a sérült lakosok helyzetét nem csak ügyeik intézésében könnyíti meg, hanem lehetőséget nyújt számukra a hivatalban való munkavállalásra. A település az akadálymentesítéssel közelebb jut az esélyegyenlőség megteremtéséhez.


Nyilvántartások


res/pdf.gifEngedély köteles telepek nyilvántartása_2res/pdf.gifMűködési engedéllyel rendelkező üzletek nyilvántartása 

res/pdf.gifKereskedelmi tevékenység végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartásHatályos rendeletek1-2015

15-2014

2-2015Új szociális rendelet Sajókeresztúr 2015

4-2015köztisztasági rendelet

7-2015 fák és cserjék ültetése

MUNKATERV 2015

SZMSZ-ÖNK.Sajókeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testületének 15-2014 sz. rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól


Sajókeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testületének
4/2015.(Il.12.) számú rendelete
A köztisztaság fenntartásáról

res/pdf.gif1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
7. sz. melléklet
Sajókeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2011./II.10./
ÖNKORMÁNYZATI  RENDELETE
az önkormányzat 2011.évi költségvetéséről
res/pdf.gifres/doc.gif
SAJÓKERESZTÚR
Önkormányzat Képviselő-testületének és  Bizottságainak
2009. évi MUNKATERVE
(tervezet)
res/pdf.gifres/doc.gif 1/1999.(II. 06.). számú Képviselőtestületi rendelet Sajókeresztúr Község Önkormányzata Képviselőtestülete és szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról
res/pdf.gifres/doc.gif Szervezeti és Működési Szabályzat
I.sz. melléklet: Önkormányzati Képviselők és Polgármester névsora
res/pdf.gifres/doc.gif Szervezeti és Működési Szabályzat
II.sz. melléklet: 
Bizottságok és tagjainak névsora
res/pdf.gifres/doc.gif Szervezeti és Működési Szabályzat
III.sz. melléklet: Társulások
res/pdf.gifres/doc.gif Szervezeti és Működési Szabályzat
III.sz. melléklet:
Polgármesteri Hivatal Munkarendje
res/pdf.gifres/doc.gif SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT
V.sz. melléklet: Hatályos Rendeletek
res/pdf.gifres/doc.gif 1/2007. (II.01.) számú Képviselőtestületi Rendelet
A Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról