Csoda-Vár Óvoda Sajókeresztúr
Tóthné Dudás Anikó egységvezető

Csodavár Óvoda és Mini Bölcsőde

3791 Sajókeresztúr, Petőfi u. 25.

tel: 46-317-285

e-mail: sajoker.ovi@gmail.com

Köszöntöm Kedves Látogatóinkat!


1987-ig községünkben nem volt megoldott a 3-6 éves gyermekek intézményes nevelése. A szülők a környező falvak óvodáiba vagy Miskolcra, a B.É.M.-ben dolgozók pedig a gyár ovijába hordták csemetéiket. Érthető tehát, hogy 1987. december 4.-én mindenki elégedettségére boldog gyermekzsivaj népesítette be az új óvoda helyiségeit.

Fenntartónk a Sajókeresztúri Polgármesteri Hivatal és Képviselő Testülete a nehéz gazdasági körülmények ellenére mindig ügyelt arra, hogy intézményei semmiben se szenvedjenek hiányt. Igaz, hosszú évek óta takarékosságra intenek minket, de működésünkhöz szükséges anyagi, személyi és tárgyi feltételeket mindig biztosítják.

A csoportszobák otthonosak, esztétikusak. Előtérbe került a természetes anyagból készült tárgyak, bútorok felhasználása. A szeretet ünnepe, Karácsony sem múlhat el ajándékok nélkül. Az önkormányzat erre a célra minden évben megteremti a pénzügyi hátteret, mert sajnos nem ritka példa, hogy a szegény sorsú gyerekek csak az óvodában találkoznak karácsonyfával, meglepetés játékokkal, könyvekkel.

1998-ban indítottuk el jótékony célú óvodabál megszervezését, aminek bevételéből folyamatosan cseréltük ki a régi vas udvari játékokat fából készült, esztétikus játékokra. Vásároltunk még fonott bútorokat, képességfejlesztő játékokat, TV-t, DVD lejátszókat, fénymásolót. Mindkét csoportszobába fenyőfa galériát építtettünk, ami a gyerekek kedvenc játszóhelye. Két éve báli bevételünkből és az alapítványi pénzből új fenyőfa asztalokat és székeket vásároltunk a csoportszobákba. Az idén augusztusban pedig a 20 éves szekrényeket cseréltük ki fenyőfa bútorokra.

Pedagógiai programunk részét képezi a tehetséggondozás, amit a jó mozgású vagy kézügyességű középső- és nagycsoportos gyermekeknek szervezünk: -képzőművészeti, -gyermekjáték és néptánc foglalkozások formájában.

Ezt szakképzett óvodapedagógusaink heti egy alkalommal tartják térítéses szolgáltatásként. A bevételt minden évben az óvoda eszközállományának bővítésére használjuk fel. Idén a néptáncos gyerekek új fellépő ruhát kaptak, aminek anyagát költségvetési pénzből, varratását pedig a néptáncos bevételből fizettük.

Óvodánk további szolgáltatásai a logopédiai ellátás beszédhibás gyermekek fejlesztésére és hittan felekezeti hovatartozás nélkül. Szeptember közepén indul új foglalkozásként a játékos angol, amit az ÁMK Eötvös József Általános iskola angol szakos tanárnője tart.

Óvodánk pedagógiai programja tartalmazza az etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek fejlesztését, kultúrája ápolását. Nevelésüket sokkal alacsonyabb szintről kell kezdeni, mint egy átlagos 3 éves gyermekét és nagyobb alaposságot, figyelmet, időt és türelmet igényel. Ezért nagyon fontos, hogy a 3. életévét betöltő gyermekek mielőbb óvodába kerüljenek a primer prevenciós lehetőségek, a családban fellelhető hiányok korai pótlása és az iskolai alkalmasság megalapozása miatt.

„Látszólag olyan egyszerű dolog a gyerekkel együtt lenni, őket a világ dolgaival megismertetni, szeretettel venni őket körül. Mégis nem minden embernek sikerül. Nehezen megtanulható az a hang, az a szó, az a tekintet, amely a gyermekben bizalmat kelt és megajándékoz engem – aki szólok hozzá – a tekintetével. Meghallgat, majd hallgat rám, s én értem; nekem mindent megtesz gondolkodás nélkül, mert én kérem. Minden gyerek egy egyedülálló csoda, jó és kevésbé jó tulajdonságaival együtt. Segítenünk kell abban, hogy a pozitív tulajdonságainak erősítésével folyamatosan visszatérő sikerélményhez jusson.”
„Hűvös Éva: Megkondul a harang”

2021. november 1-től megnyitjuk intézményünk újépítésű szárnyát a mini bölcsődét 7 új kismanó részére egy gondozónő és egy dadus gondos kezei között.

Tóthné Dudás Anikó egységvezető